หวยบนดินLimited

เว็บไซต์ วิเคราะห์หวย เพื่อการเสี่ยงโชค
 
สวัสดีคุณ บุคคลทั่วไป.
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัคร สมาชิก
September 3 2014 , 05:15:41 AM (GMT+07:00,Bangkok,Thailand)

หน้าหลัก > สถิติหวย > สถิติหวย ตามเดือน กราฟ

สถิติหวย ต่าง ๆ
สถิติหวย ตามปี
สถิติหวย ตามเดือน
สถิติหวย ตามวัน
สถิติหวย ตามวัน กราฟ
สถิติหวย ตามเดือน กราฟ
สถิติหวย ตามปี กราฟ
สถิติหวย ความถี่ตัวเลข
สถิติหวย ตัวเลข

สถิติ หวย (หวยบนดิน) จำนวนตัวเลขที่ออกตามเดือน เฉพาะ สิบ-หน่วย บน-ล่าง

เลือกช่วงสถิติที่จะดู ถึง

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน มกราคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย ล่าง

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

3
4
3
3
4
3
4
3
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน มกราคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย บน

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

3
5
5
2
2
3
1
5
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน กุมภาพันธุ์
เฉพาะ สิบ-หน่วย ล่าง

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5
5
3
5
10
6
9
5
6
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน กุมภาพันธุ์
เฉพาะ สิบ-หน่วย บน

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9
4
10
7
4
9
5
7
3
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน มีนาคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย ล่าง

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5
2
3
10
6
9
10
9
4
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน มีนาคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย บน

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2
8
10
6
7
8
7
9
4
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน เมษายน
เฉพาะ สิบ-หน่วย ล่าง

จำนวน

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

4
5
9
7
3
5
10
6
2
13
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน เมษายน
เฉพาะ สิบ-หน่วย บน

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7
4
4
10
8
9
4
7
6
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน พฤษภาคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย ล่าง

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

3
10
9
4
5
10
10
6
4
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน พฤษภาคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย บน

จำนวน

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

5
13
4
7
10
6
3
8
5
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน มิถุนายน
เฉพาะ สิบ-หน่วย ล่าง

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5
10
7
5
4
7
6
10
6
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน มิถุนายน
เฉพาะ สิบ-หน่วย บน

จำนวน

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

3
11
2
4
9
6
11
6
3
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน กรกฎาคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย ล่าง

จำนวน

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

3
7
4
5
7
7
13
8
3
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน กรกฎาคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย บน

จำนวน

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

2
12
6
3
11
5
4
10
6
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน สิงหาคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย ล่าง

จำนวน

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

5
14
5
4
2
7
7
2
7
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน สิงหาคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย บน

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7
5
3
10
5
2
6
8
10
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน กันยายน
เฉพาะ สิบ-หน่วย ล่าง

จำนวน

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

5
8
5
6
7
12
7
2
4
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน กันยายน
เฉพาะ สิบ-หน่วย บน

จำนวน

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

6
6
6
9
5
6
11
8
3
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน ตุลาคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย ล่าง

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6
5
9
4
7
3
9
7
9
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน ตุลาคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย บน

จำนวน

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

6
5
9
2
7
7
5
11
10
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน พฤศจิกายน
เฉพาะ สิบ-หน่วย ล่าง

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7
3
9
5
7
8
3
5
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน พฤศจิกายน
เฉพาะ สิบ-หน่วย บน

จำนวน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6
8
9
4
8
4
8
5
8
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน ธันวาคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย ล่าง

จำนวน

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

8
9
7
4
10
12
12
11
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

สถิติหวย จำนวนตัวเลขที่ออกเดือน ธันวาคม
เฉพาะ สิบ-หน่วย บน

จำนวน

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

11
10
8
4
11
15
10
10
11
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลข

eXTReMe Tracker
By Huybondin | This page took 0.1800 seconds to generate | memory 930.438 KB. |ติดต่่อ:XasdtyuRty | Ads